Monitoring szkolny

Informujemy, że Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Klembowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje budynek szkoły oraz teren przyległy przy budynku. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 22 799 93 79 lub drogą elektroniczną zsklembow@klembow.pl