Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 ze zm.)..