Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Klembowie w roku szkolnym 2017/2018: